بخشداری خرمدشت

۲۷ مرداد ۱۳۹۶

بخشداری خرمدشت|
بازدید صالحی بخشدارخرمدشت ازهنرمندی صنایع دستی یکی از اهالی روستای رحیم آباد درتحقق شعاراقتصاد مقاومتی وحمایت از مشاغل خانگی
https://t.me/salamtakestan

  • ۲۷ مرداد ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011