معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

بخشداری خرمدشت

27 مرداد 1396

بخشداری خرمدشت|
بازدید صالحی بخشدارخرمدشت ازهنرمندی صنایع دستی یکی از اهالی روستای رحیم آباد درتحقق شعاراقتصاد مقاومتی وحمایت از مشاغل خانگی
https://t.me/salamtakestan

  • 27 مرداد 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011