معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

برای اجرای طرح ساماندهی مسئولین مالی و فنی

۱۸ شهریور ۱۳۹۶

🔺برای اجرای طرح ساماندهی مسئولین مالی و فنی، با توجه به پیشنهاد داده شده، بخشدار هر بخش می تواند به کمک کارشناسان خود توان مالی دهیاری ها را با ارزیابی تفریغ بودجه سه سال اخیر و بودجه پیشنهادی سال ۹۶ و محاسبه میانگین درآمد دهیاری، متوسط درآمد دهیاری های بخش را محاسبه نماید.

سپس هزینه های جاری یک دهیاری را با در نظر گرفتن حقوق دهیار، حقوق مسئول مالی و فنی و هزینه های اداری، برای یک دهیاری ایده آل محاسبه نماید و با توجه به اینکه هزینه جاری می تواند ۴۰ درصد بودجه کل باشد، بودجه کل را بدست بیاورد و این بودجه کل بشود ملاک و معیار و روستاها را بر این اساس که مجموع متوسط درآمدهای چند دهیاری مساوی بودجه کلی که معیار قرار داده شده، دسته بندی نماید.
برای روشن شدن موضوع مثال میزنم:
فرض کنید حقوق سالانه دهیار ۳۰ میلیون و حقوق سالانه مسئول مالی و فنی با بیمه و مزایا هر کدام ۲۵ میلیون شود. جمع آنها با رند کردن آن می شود ۸۰ میلیون، و فرض کنید سایر هزینه های جاری می شود ۶۰ میلیون. جمع هزینه های جاری با این حساب ۱۴۰ میلیون میشود و بر این اساس که این رقم ۴۰ درصد بودجه کل است بودجه کل می شود ۳۵۰ میلیون.

حال فرض کنید یک بخش ۳۰ دهیاری دارد و متوسط درآمد کل دهیاری های بخش (قبلا متوسط درآمد هر روستا به روشی که توضیح داده شد بدست آمده است.) رسیده به عدد ۹۰ میلیون. با این حساب درآمد حدود ۴ روستا می رسد به عددی که به عنوان ملاک در نظر گرفته شده. اما این وسط اگر بخواهیم هر ۴ روستا یک مسئول مالی و فنی بدهیم حقوق ۳ دهیار دیگر را باید به عدد معیار اضافه کنیم.

بنابراین با فرض حقوق ۳۰ میلیون، عدد معیار میشود ۳×۳۰=۹۰+۳۵۰=۴۴۰ با این توضیح باید ببینیم متوسط درآمد چند روستا به ۴۴۰ میلیون میرسد. به این صورت روستاهای بخش را می توان دسته بندی کرد و مطمئن بود که با این دسته بندی دهیاران توان پرداخت حقوق مسئول مالی و فنی را خواهند داشت.

  • ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011