معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

استخدام مسئول مالی و فنی

۱۸ شهریور ۱۳۹۶

🔻برای استخدام مسئول مالی و فنی هر ۵ روستا میتوانند گزینه های پیشنهادی خود را به بخشداری یا فرمانداری معرفی نموده و پس از برگزاری آزمون از بین آنها، اصلحترین و شایسته ترین آنها به عنوان مسئول مالی و فنی ۵ روستا معرفی شوند. بدین ترتیب می توان نیروهای زبده و کارآمد را بکار گرفت.

  • ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011