معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

استخدام مسئول مالی و فنی

18 شهریور 1396

🔻برای استخدام مسئول مالی و فنی هر ۵ روستا میتوانند گزینه های پیشنهادی خود را به بخشداری یا فرمانداری معرفی نموده و پس از برگزاری آزمون از بین آنها، اصلحترین و شایسته ترین آنها به عنوان مسئول مالی و فنی ۵ روستا معرفی شوند. بدین ترتیب می توان نیروهای زبده و کارآمد را بکار گرفت.

  • 18 شهریور 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011