معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

تقسیم بندی باید به گونه ای صورت گیرد:

18 شهریور 1396

🔻تقسیم بندی باید به گونه ای صورت گیرد که با توجه به موقعیت جغرافیایی روستاها، در بین روستاهای همجوار، در هر دسته یک روستا با توان مالی بالاتر وجود داشته باشد. فرض کنید بررسی متوسط درآمد هر دهیاری نشان می دهد که در یک منطقه مجموع درآمد ۵ روستا به ۴۴۰ میلیون رسیده است.

این ۵ روستا مجموعا می توانند یک مسئول مالی و فنی داشته باشند و این دو کارمند از طریق یک دهیاری که درآمدش بالاتر است گزینش شوند و این دهیاری به عنوان سرگروه کارمندان خود را به صورت مامور به خدمت به سایر دهیاری ها در طول هفته معرفی نماید. مثلا کارمندان دو روز در هفته در روستای سرگروه و یک روز در هفته در سایر روستاها حضور داشته باشند. دهیار سرگروه با ۴ دهیاری دیگر قرارداد بسته و متناسب با ساعت کاری کارمندان در آن دهیاری ها، مبالغ را دریافت می نماید و آخر هر ماه حقوق مسئول مالی و فنی را پرداخت می نماید.

  • 18 شهریور 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011