معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

استفاده بهینه از نیروی متخصص فنی

۱۸ شهریور ۱۳۹۶

🔺همانطور که گفته شد هر دهیاری با توجه به وظایف متعدد مقرر در ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها، نیاز به مسئول مالی و فنی برای انجام امورات اداری دهیاری دارد. مسئول مالی و فنی کارمند دهیاری بوده و در ساعات اداری باید در دفتر دهیاری حضور داشته و در چارچوب قانون کار حقوق و مزایای خود را دریافت دارند. از آنجا که اکثر دهیاری ها، به جهت مالی توان لازم برای پرداخت حقوق کارکنان خود را ندارند پیشنهاد می گردد به منظور استفاده بهینه از نیروی متخصص فنی و کاهش هزینه های دهیاری، با توجه به تفریغ بودجه سه سال اخیر دهیاری ها و ارزیابی توان مالی دهیاریها و حجم کار موجود، مسئولین مالی و فنی در دهیاری ها بکار گیری شوند.

  • ۱۸ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011