معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شرح وظایف مسئول فنی و اجرایی

19 شهریور 1396

شرح وظایف مسئول فنی و اجرایی دهیاری

🔣شرح وظایف مسئول فنی و اجرایی دهیاری (۱)
#شرح_وظایف_مسئولین_فنی_دهیاریها:
با عنایت به لزوم تجزیه و تفکیک فعالیتهای تعریف شده برای دهیاری در ماده ۱۰ اساسنامه، تشکیلات و سازمان دهیاری ها و ماده ۲ آیین نامه اجرایی ماده ۱۹۴ قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، وظایف مسئولین فنی و اجرایی دهیاری ها به شرح ذیل نی باشد:
الف-برنامه ریزی امور عمرانی و مشاوره فنی
ب-مطالعه و طراحی
ج-پیگیری، نظارت و ارائه گزارش
د-صدور پروانه ساختمانی

🔣شرح وظایف مسئول فنی و اجرایی دهیاری (۲)
#شرح_وظایف_مسئولین_فنی_دهیاریها:
▫️الف-برنامه ریزی امور عمرانی و مشاوره فنی:
۱-مشاوره فنی به دهیار در خصوص پیشنهاد کاربری اراضی در هنگام تهیه، بازنگری و اجرای طرح هادی روستا
۲-مشاوره فنی به دهیار جهت عقد قراردادهای عمرانی و برگزاری مناقصات مربوط به پروژه های عمرانی
۳-مشاوره فنی به دهیار جهت تعریف پروژه های عمرانی سطح روستا، تعیین اولویت و مکانیابی آنها
۴-مشاوره فنی و مهندسی در راستای انجام بهتر وظایف محوله به دهیار(مطابق با شرح وظایف تفصیلی دهیار) در حوزه عمرانی
۵-مشاوره فنی به دهیار در جهت بررسی و شناخت پتانسیل ها، کمبودها، نیازمندی ها و نارسایی های عمرانی، اجتماعی، بهداشتی، آموزشی و رفاهی روستا با هدف تدوین برنامه پنج ساله دهیاری
۶-مشاوره به دستگاه های ذیربط در طراحی مزارهای شهدا و نظارت بر حسن اجرای المانها
۷-شناسایی و برنامه ریزی جهت ایمنی روستا در برابر سوانح و حوادث طبیعی

🔣شرح وظایف مسئول فنی و اجرایی دهیاری(۳)
#شرح_وظایف_مسئولین_فنی_دهیاریها:
▫️الف-برنامه ریزی امور عمرانی و مشاوره فنی:
۸-برنامه ریزی و اهتمام به حفظ بناها و آثار باستانی روستا و همکاری با مراجع ذیصلاح در بازسازی
۹-برنامه ریزی و اقدام در جهت نامگذاری معابر، اماکن و تاسیسات روستا بر اساس قوانین و مقررات مربوطه
۱۰-نظارت بر حسن اجرای طرح های عمرانی روستا در چارچوب طرح هادی مصوب روستا
۱۱-برنامه ریزی، طراحی و نظارت بر طرح های زیبا سازی محیط روستا و رعایت استانداردهای لازم
۱۲-برنامه ریزی و اجرا و رعایت دستورالعمل ها و شیوه نامه های فنی ابلاغ شده از سوی سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و استانداری
۱۳-شرکت در کلیه برنامه های آموزشی تعیین شده از سوی مراجع ذیصلاح و برنامه ریزی به منظور بکارگیری آن در بهبود وضعیت امور روستا

  • 19 شهریور 1396
  • |
  • دیدگاه
  • |
  1. رضا نعمتی گفت:

    باسلام چرا با وجود اینکه در هر روستا چندین فارغ اتحصیل مهندسی عمران داریم دراکثر روستاهای کامفیروز از کسانی که دارای مدرک دیپلم یا فارغ التحصیل رشته های دیگر بعنوان دهیار استفاده میشه/ایا با قانون مغایرت ندارد مسول فنی دهیاری اکثر ساختمانها در روستاهای بخش کامفیروز خود نظارت بر ساخت ساختمانها را برعهده گرفته

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011