معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

عزل دهیار

19 شهریور 1396

پرسش
موضوع : عزل دهیار
سوال :آیا شورای اسلامی روستا می تواند بدون رعایت مراحل ذکر شده در ماده ی ۵۳ آیین نامه اجرایی، تشکیلات انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار (مصوب ۱۳۷۸/۰۱/۱۱)، دهیار را عزل کند؟
جواب :مطابق تبصره ذیل بند ( م ) ماده ی ۶۷ قانون تشکیلات وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهردارن مصورت ۱۳۷۵ و اصلاحات بعدی آن،عزل دهیار با رأی اکثریت اعضای شورای اسلامی روستا بر اساس آیین نامه ی مربوط انجام می شود.

بنابراین چنانچه یک یا چند نفر از اعضای شورای اسلامی روستا به هر دلیلی (از جمله اختلافات خانوادگی و خویشاوندی که ممکن است موجب اخلال در اداره ی روستا شود) به عملکرد یا عملیات دهیاری اعتراض یا ایرادی داشته باشند باید طبق ماده ی ۵۲ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه ی انتخاب دهیار، اقدام کنند. عزل دهیار بدون رعایت آیین نامه مذکور ممکن نیست و مغایرت دارد.

  • 19 شهریور 1396
  • |
  • دیدگاه
  • |
  1. سیروس گفت:

    سلام ایا دهیاری گه توسط شورامعرفی گردید ودهیارهم مدارک موردنظربخشداری وادارات دینفع را گرفته وهیچگونه منع قانوی هم نداشته باشدایاشوراهامیتوانندبعدازچندماه قبل ازاینکه به گزینش برسدانصراف خودرااعلام نمایندواظهارپشیمانی گنندازمعرفی ان دهیار ؟؟؟

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011