معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

درجه بندی دهیاریها

۲۳ شهریور ۱۳۹۶
درجه بندی دهیاریها

نکته_روز
درجه بندی دهیاریها

✍به استناد ماده ۳ اساسنامه ، تشکیلات و سازمان دهیاری ها مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۱ و بر اساس آخرین اطلاعات رسمی کشور ، درجه بندی دهیاری ها بر اساس سه شاخص درآمد، جمعیت و وسعت روستا(محدوده قانونی) از ۱ تا ۶ تعیین می شود.
هریک از شاخص های درآمد ، جمعیت و وسعت، در ۵ طبقه دسته بندی و به ترتیب از کوچک به بزرگ امتیاز دریافت خواهند کرد و مجموع کل امتیازات هر دهیاری ، تعیین کننده درجه آن دهیاری خواهد بود.

  • ۲۳ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011