معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

روستای الکترونیک

27 شهریور 1396
جشنواره برداشت میگو

امروزه فن اوری اطلاعات اهمیت روزافزونی در توسعه جوامع دارد و جهان به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش پیش می رود.فن اوری اطلاعات وجه تمایز دوران ما با دوران گذشته است که امکان طراحی اشکال جدی سازمانی ،سیستم های کنترل جدید را فراهم ساخته است . در سطح روستایی فناوری اطلاعات در گسترش تجارت الکترونیک ،آموزش الکترونیک موثر میباشد.

مقدمه

 

مشکلات جامعه شهری در حال افزایش است و معضلات شهرنشینی شرایط دشواری را برای زندگی انسانها به وجود آورده است.

زندگی در شهرهای بزرگ آرزوهای افراد را برای زیستن در دامن طبیعت و بهره گیری از زیبایی های محیط زیست محدود و دست نیافتنی نموده است.(پیشرفت های اقتصادی، فناوری و…)

در روستاهای کنونی روستاییان برای بهره مندی از خدمات مختلف به شهرها سفر میکنند.

در روستاهای هزاره سوم(الکترونیکی )با ورود ابزارهای ارتباطی و اطلاعاتی خدمات گوناگون و ارزنده ای در اختیار روستاییان قرار می گیرد مانند آموزش، تجارت، بهداشت و دولت الترونیکی و…

امروزه فن اوری اطلاعات اهمیت روزافزونی در توسعه جوامع دارد و جهان به سوی اقتصاد مبتنی بر دانش پیش می رود.فن اوری اطلاعات وجه تمایز دوران ما با دوران گذشته است که امکان طراحی اشکال جدی سازمانی ،سیستم های کنترل جدید …فراهم ساخته است . در سطح روستایی فناوری اطلاعات در گسترش تجارت الکترونیک ،آموزش الکترونیک ..موثر میباشد.

 

تعریف واژه ICT

واژه فن آوری اطلاعات که به اختصار lCT نامیده می شود مفهومی گسترده دارد . تا سال ۱۸۲۱ رایانه تنها فناوری بود که تحت عنوان فناوری اطلاعات پوشش پیدا میکرد.

. در حال حاضر فناوری اطلاعات تبدیل به چتری شده است که مصادیق آنشامل گروهی از تجهیزات، خدمات، کاربردها و فناوری های پایه می باشد.

در واقع هر فناوری که برای دریافت، ذخیره سازی ، پردازش، انتقال و ارائه اطلاعات بکار می رود را فناوری اطلاعات می نامند.

فناوری اطلاعات معمولاً ساختارها را نیز تحت تاثیر قرار می دهد. ارتباطات، ساده تر و با سرعت بیشتری درسیستم های کامپیوتری انجام می شود و این امر سبب تسهیل و تسریع در فعالیت های سازمانی می گردد.

درنتیجه:

روستای الکترونیکی روستایی است که موج فناوری اطلاعات و ارتباطات چهره آن را دگرگون کرده و کاربردهای الکترونیکی در زندگی مردم روستایی کاملا مشهود است.

 

دستاورد های اجتماعی روستای الکترونیک:

 کاهش مهاجرت روستاییان

 

علل مهاجرت روستاییان:

۱. کمبود امکانات آموزشی

۲. نرخ بالای بیکاری و کمبود فرصت های شغلی

۳. محدودیت فعالیت های کشاورزی و دامداری

۴. محرومیت های اجتماعی و اقتصادی

اما

فناوری اطلاعات یکی از صنایع متکی بر نیروی انسانی است و ایجاد فرصت های شغلی در این حوزه به سرمایه کمتری نیاز دارد.از آنجا که نیروی انسانی موجود در روستا نسبتا ارزان است، تولید محصولات نرم افزار و خدمات فناوری اطلاعات در روستا مقرون به صرفه خواهد بود.

 

 توسعه آموزش های روستایی

مشکلات آموزش روستایی: کمبود معلم، منابع درسی، بعد مسافت، دور افتاده بودن از شهرهای دارای امکانات.

مزایای به کار گیری فناوری اطلاعات در این بخش:

۱. تسهیل دسترسی همگانی به فرصت های یادگیری باکیفیت مطلوب و به بهای مناسب

۲. رفع محدودیت های زمانی و مکانی یادگیری

۳. رفع محدودیت های جنسیت، نژاد، قومیت، موقعیت اقتصادی و اجتماعی

۴. تربیت منابع انسانی مورد نیاز عصر دانش و اطلاعات با توانایی تفکرمنطقی، خلاقیت ذهنی برای به کار گیری فناوری اطلاعات درجهت حل مسایل

۵. امکان ایجاد دانشگاهها، مدراس و سایر نهاده های آموزشی و فرهنگی مجازی

۶. امکان کاهش هزینه دستیابی به اطلاعات نادر و پرهزینه مورد نیاز در آموزشهای تخصصی و پژوهش ها

 

 توسعه بهداشت روستایی

خدمات بهداشتی یکی ازنیازهای اجتماعی اولیه است که در مهاجرت روستاییان به شهرها تاثیرگذار بوده است.

در روستاهای الکترونیکی با اطلاع رسانی به موقع و پیشگیری از بسیاری از خسارات و بیماریها جلوگیری می شود.

 

 مشارکت های اجتماعی

روستاییان معمولا دسترسی کمی به رسانه ها و مطبوعات دارند به همین دلیل نمی توانند مشارکت زیادی در طرح و ارائه نظرات خود درمسائل جامعه داشته باشند.

اما

در روستای الکترونیک دسترسی به تمام مطبوعات وجود دارد که در پی آن بالا رفتن آگاهی ها و مشارکت بیشتر را به دنبال دارد.

 

آسیب شناسی فناوری اطلاعات در روستا ها

• فقدان زیر ساخت های مخابراتی

• فقدان رایانه های شخصی در منازل

• عدم اشنایی روستاییان با کاربری کامپیوتر

 

دلایل عدم موفقیت ict

۱.اتصال نامناسب فناوری اطلاعات با استراتژی های سرمایه گذاری به تصویب رسیده

۲.عدم تحقق مسائل سازمانی

۳.عدم تحقق ضروریات نهایی کاربران

۴.فقدان منابع مورد نیاز(دانش،مهارت،مالی ، مدیریت)

۵.عدم موفقیت و کافی نبودن آموزش و آماده سازی کاربران مورد نیاز

۶.محدودیت های کسب وکار در استخدام نیروهای متخصص

۷.مدیریت بی حد و حصر و ساختار بسیار متمرکز سازمان ها

۸.نامناسب و کم بودن نقش کمک های دولتی و مقررات حمایتی

 

 

منبع : www.minamoh.blogfa.com

  • 27 شهریور 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011