بازدید بخشدار مرکزی البرز از وضعیت نا به سامان بازیگاه نصرت آباد

۲۸ شهریور ۱۳۹۶

بازدید بخشدار مرکزی البرز از وضعیت نا به سامان بازیگاه نصرت آباد واقع در خیابان شهید رجایی
۹۶/۰۶/۲۶
@bakhshdarialborz
 

  • ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011