معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

شرایط ایجاد مشارکت در جوامع روستایی با تأکید بر الگوی شوراهای اسلامی

۲۸ شهریور ۱۳۹۶

شرایط ایجادمشارکت درجوامع روستایی با تأکید بر الگوی شوراهای اسلامی
جلسه_دوم:
۲- تعریف مشارکت :

در ارتباط با مشارکت تعریف های متعددی وجود دارد و علی رغم ضرورت این مفهوم دربرنامه ریزی های اقتصادی- اجتماعی وبکارگیری آن در برنامه های مختلف عمرانی وتوسعه ملی ، متأسفانه مفهوم این اصطلاح برای اکثر افرادی که آن را بکار می برند به درستی روشن نیست ویا برداشت های مختلف وگاهی متضادی ازآن می کنند. علاوه برآن هریک ازمتخصصین بنا به تخصص خود سعی نموده اند به آن مفهوم خاصی ببخشند . برنامه ریزان اقتصادی با آن برخوردی اقتصادی، مهندسان برخوردی اقتصادی ــ فیزیکی ودست اندرکاران اجتماعی آن را نوعی همبستگی ومساعی جمعی تلقی نموده اند.

▪️مشارکت رابه طور کلی می توان از دو دیدگاه محدود و وسیع تعریف کرد:
مشارکت در معنی وسیع خود عبارت است از ایجاد نوعی احساس همبستگی وتعلق وتلاش دسته جمعی میان افراد یک جامعه به منظور نیل به یک نظام عادلانه اجتماعی. دراین معنی ساخت سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی طوری تحول می یابد که به نیازها ، تقاضاها وآرمان های اکثریت محروم که به صورت گروه های متشکل و سازمان یافته درنیامده اند ونقش مهمی دراخذ تصمیمات ندارند، بیش ازپیش پاسخگو می شود. مشارکت ازدیدگاه وسیع آن، یک جنبش ویک نهضت غیرقابل برگشت وتغییر به منظور تجدید نظر درساختمان قدرت های سیاسی وتوزیع عادلانه تر امکانات و فرصت ها می باشد.
ازدیدگاه محدود، مشارکت عبارت است از متشکل ساختن گروه های مردم ازمزایای اجتماعی به منظور تأمین برخی نیازهای آن ها ازطریق خودیاری است. 

  • ۲۸ شهریور ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011