معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

تصویبنامه هیات محترم وزیران

28 شهریور 1396

✅ تصویبنامه هیات محترم وزیران که در جلسه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۰۲ بنا به پیشنهاد شورای عالی استانها در خصوص نحوه اداره دبیرخانه شوراهای فرادست تا زمان تشکیل شوراهای جدید تصویب و طی نامه شماره ۱۸۶۸۱/ت۳۷۲۲۱ه مورخ ۱۳۸۶/۰۲/۱۱ ابلاغ نموده است به شرح ذیل است:

” تا تشکیل شوراهای فرادست(بخش، شهرستان، استان و عالی استانها) مسئولیت اداره دبیرخانه شوراهای مذکور بر عهده روسای سابق شورای بخش، شهرستان، استان و عالی استانها خواهد بود که حسب مورد زیر نظر بخشدار، فرماندار، استاندار و وزیر کشور، دبیرخانه های مذکور اداره می شوند. وزارت کشور موظف است ظرف مدت چهار ماه پس از تشکیل شوراهای اسلامی نسبت به تشکیل شوراهای فرادست اقدام نماید.” 

  • 28 شهریور 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011