معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

پرداخت حق بیمه مسئول مالی

5 مهر 1396

موضوع: #پرداخت_حق_بیمه_مسئول_مالی

🔸لطفا در خصوص نحوه قرارداد و پرداخت حق بیمه فردی که مسئول مالی چند دهیاری از یک بخش می باشد توضیح دهید؟

🔹از آنجا که تمامی دهیاری ها کارفرمای فرد موصوف می باشند و مسئولیت مالی تمام دهیاری های بخش با آن فرد می باشد، می بایست قراردادی فیما بین وی و دهیاری هایی که وی مسئول مالی آنهاست منعقد شود. با عنایت به درجه دهیاری، تمام وقت یا نیمه وقت بودن دهیاری و حجم امور مالی هر دهیاری، ساعات حضور فرد در هر قرارداد به طور جداگانه می بایست قید شود تا بر اساس آن حقوق و حق بیمه وی تعیین شود.
در خصوص پرداخت حق بیمه مشارالیه نیز ماده ۳۴ قانون تامین اجتماعی تصریح می دارد که: “در صورتی که بیمه شده برای دو یا چند کارفرما کار کند، هر یک از کارفرمایان مکلفند به نسبت مزد یا حقوقی که می پردازند حق بیمه سهم بیمه شده را از مزد یا حقوق او کسر و به انضمام سهم خود به سازمان پرداخت نمایند.”
لازم به ذکر است کلیه کارفرمایان، (دهیاری های طرف قرارداد) در صورت بروز اختلاف ملزم به پاسخ گویی خواند بود.
تمامی موارد ذکر شده برای مسئول فنی هم صدق می کند.

  • 5 مهر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

برچسب ها : ، ، ، ، ،

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011