معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

روستای میله ی دشت سر

12 مهر 1396
روستای میله سر

روستای میله ی دشت سر ، روستایی از توابع بخش دشت‌سر شهرستان آمل در استان مازندران ایران است.

موقعیت جغرافیایی

میله درروزگار معاصر ، روستایی از توابع بخش دشت‌سر شهرستان آمل است که البته با نام«میله دشت‌سر»شناخته می‌شود.

روستای میله ی دشت‌سر ، درشرق شهرستان آمل(حدود کیلومتر ۱۰ جاده قدیم آمل به بابل)مابین دو رودخانه کاری و رودخانه گرمارود واقع

شده است.

این روستا بطورتقریبی،از غرب باروستای پاشاکلا، از شرق با روستای خرمن‌کلا، از جنوب با روستای کمدره و دانشگاه آزاد اسلامی- واحد

آیتالله آملی- و ازشمال با روستای مهدیخیل، کارخانه نساجی بابکان و روستای اجوارکلا همسایه است.

جمعیت

این روستا در دهستان دشت‌سر شرقی قرارداردوبراساس سرشماری مرکزآمارایران درسال ۱۳۹۰،جمعیت این روستا ۸۸۱ نفر،۲۵۸ خانوار،

۴۳۷ زن و ۴۴۴ مرد گزارش شده است.

وجه تسمیه نام میله

برخی مدعی اند که پایگاه مازیار در این روستا برقرار بوده و در آن از میلهٔ بزرگی برای اخطار و علامت‌دادن به سایر نواحی استفاده می‌کردند.

اما این بیان بیشترازاینکه مستند برمنابع اصیل تاریخی باشد،نوعی تعصب غیرواقع‌بینانه است و درخوش‌بینانه‌ ترین حالت می‌توان آن را نوعی

استدلال ملهم از منبع تاریخی شفاعی دانست که دهان به دهان گشته است.

در حقیقت وجه تسمیه نام میله به وجود برج و دژها در آن به لحاظ تاریخی بر می‌گردد.

اصولاً در ایران و تا پیش از حکومت ترک‌ها به برج‌ها و بارو و دژهای ساخته شده «میله» اطلاق می‌شده.

در دوران اسلامی و سلجوقی نام برج‌ها را تبدیل می‌گفتند.

بنابراین وجه تسمیه نام میله به دورهٔ مازیارکه قرن سوم هجری شمسی و دوران حکومت اسلامی می‌شود،ربطی نداردو بایدقدمت آنرا در

دوران پیش ازاسلام جستجو کرد.

روستای میله ی دشت‌سر ، شهری تاریخی و کهن در تاریخ طبرستان (حداقل از قرن سوم تا قرن هفتم هجری قمری) به شمار می‌آمده

است.

کهن‌ترین منابعی که از میله بعنوان شهری در تاریخ طبرستان یاد می‌کنند کتاب حدودالعالم و آثار مورخانی نظیر ابن‌رسته،اصطخری،ابن‌حوقل،

مقدسی،ابن‌اسفندیار،مرعشی،اولیاءالله می‌باشند.

روستای میله ی دشت سر

 

  • 12 مهر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011