معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

روستای کبریاکلا شهرستان بابل

۱۴ مهر ۱۳۹۶
روستای کبریاکلا

روستای کبریاکلا شهرستان بابل ، بزرگترین روستای بخش بابلکنار میباشد.

این روستا در 25 کیلومتری شهر بابل و در 3 کیلومتری شهر مرزیکلا و مرکز بخش قرار دارد.

جمعیت این روستا طبق آخرین سرشماری نفوس و مسکن درسال 1385 دارای 579 خانوارودارای 1885 نفر جمعیت میباشد که درحال حاضر

جمعیت آن به بیش از 2000 نفر رسیده است.

این روستا دارای چهارحسینیه به نامهای مرکزی-چلوبن-درویش خواجه مال الدین واسبوکلا وچند منطقه به نامهای توسکادشت-شهرک

تهمتن-درویش کش-پچوک سر-مس دره-لپر-ولشت-گردکاله میباشد.

شغل اکثر مردم این روستا کشاورزی و دامداری میباشد.

مقدار باغات این روستا 180 هکتاروسطح زمینهای زراعی آن 145 هکتار میباشدکه این روستا ازنظر دامداری و تولیدات دامی و لبنی بزرگترین

تولید کننده در منطقه میباشد.

راه دسترسی به این روستا ازبالف کلاغربی 2/1 کیلومتر-از ریگ چشمه تادرازکلا 3 کیلومتر-از مس دره 2 کیلومتر-از امیرکلا به درازکلا 5/2

کیلومتر میباشد.

رودخانه‌ها

روستای کبریاکلا شهرستان بابل دارای 3 رودخانه میباشد:

1.میانرود که از وسط عبورمیکند وجه تسمیه آن بخاطر وسط بودن در روستا میباشدکه آنرا رودوسطی یا میانرود نامیدند.

2.پچوک که از چشمه پچوک سرچشمه میگیرد و از مرزغربی بافت روستا و زمینهای زراعی عبور و به رودخانه جرشت وصل و از آنجا به بابل رود

وصل میشود.

3.رودی که ازروستای ریگ چشمه عبور به پس ازآن از روستای درازکلاومتعاقباً قسمتی از کبریاکلا نیزعبورمیکند.

سابقه تاریخی

سابقه تاریخی این روستا به بیش از 970سال پیش بر میگردد.

سابقاًبدلیل وسعت این روستا نام ام القری یعنی مادرروستاها به آن نامیده بودندکه پس ازآن به کبریاکلا یعنی محله بزرگ تغییرنام یافت.

شیوه سکونت و مسکن

شیوه سکونت اغلب بصورت دائمی و نوع مصالح بکار رفته چوب،بلوک و آجر بوده که در حال حاضر با دریافت پروانه از دهیاری و نظارت بر ساخت و

ساز تمامی ساختمانها طبق استانداردها ساخته میشود.

ساختار فرهنگی

دین و مذهب اهالی روستا اسلام و تشیع بود.

اهالی این روستا نسبت به امامان معصوم ارادت خاصی داشته بطوریکه درماه مبارک رمضان مراسمهای معنوی احیاءو عزاداری حضرت

امیرالمومنین (ع) در این روستا منعقد میباشد.

اماکن مذهبی

روستای کبریاکلا شهرستان بابل دارای یک مسجد و چهار تکیه و چهار سقاتالار و یک فاطمیه (در حال ساخت) میباشد.

این روستا دارای چهاربقعه یکی درویش خواجه مال الدین ودوبرادرش و یکی امامزاده ابراهیم میباشد که اولی درحسینیه درویش خواجه کمال

الدین و دومی در بین مزارع این روستا قرار دارد.

سقا تالار مرکزی این روستا حدود 250 سال و حسینه مرکزی این روستا حدود 70 سال قدمت دارد.

روستای کبریاکلا شهرستان بابل

 

 

  • ۱۴ مهر ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011