معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

ارسال مصوبات شورا

16 مهر 1396

ارسال مصوبات شورا به دستگاه های اجرایی ذیربط

✍با عنایت به تبصره ۳ ذیل ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران(قانون شوراها)، کلیه شوراها موظفند هر گونه تصمیمی را که مربوط به دستگاه های اجرایی مختلف اتخاذ کرده اند، بلافاصله به دستگاه مربوطه ابلاغ نمایند.
لذا از آنجا که دهیاری نیز یک دستگاه اجرایی است لذا شوراهای محترم می بایست یک نسخه از صورتجلسات خود را که در حیطه عمل دهیاری است به دهیاری ارسال نمایند. این موضوع برای سایر دستگاه های اجرایی شهرستان نیز صدق می کند.
همچنین با توجه به آیین نامه اجرایی ماده ۸۰ مهلت ارسال صورتجلسات به دستگاه های ذیربط حداکثر یک هفته پس از تشکیل جلسه می باشد.

🍂🍁 @

  • 16 مهر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011