معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

میدان نقش جهان اصفهان

17 مهر 1396
میدان نقش جهان اصفهان

میدان نقش جهان اصفهان ، یکی از زیباترین میدانهای جهان بطول تقریبی ۵۰۷ و عرض ۱۵۸ متراست که همانند زنجیری ۴ اثر تاریخی بی نظیر دنیا را بهم پیوند داده است:

مسجدشیخ لطف الله،مسجدامام،سردرب بازار قیصریه و کاخ عالی قاپو.

همچنین پیرامون میدان نقش جهان دویست حجره دو طبقه قرار دارد.

با انتخاب اصفهان به پایتختی درعهد صفویه و گسترش این شهر،میدان نقش جهان بجای میدان کوچکی که از دوران تیموریان باقی مانده بود احداث گردید.

به هنگامی که دو مسجد امام و شیخ لطف الله و سردر بازار قیصریه ساخته شد این ۳ بنا با طاقهای متحدالشکل به هم مربوط شدند.

با پایان یافتن میدان و خاتمه تزیینات،کف آن شن ریزی و مسطح شد.

از این زمان بود که میدان نقش جهان برای انجام مسابقات و بازی های معمول آن عصر مانند چوگان و قاپوق اندازی مورد استفاده قرار میگرفت و سان و رژه سربازان و

سپاهیان نیز در همین محل انجام می شد.

در طول دوران ساخت میدان نقش جهان و پس از آن در سراسر دوران صفویه،میدان زنده و فعال بوده،لیکن در دوران شاه سلیمان و شاه سلطان حسین،به تدریج از

رسیدگی به میدان خودداری شده است.

درایام سلطنت شاه سلطان حسین،جویهای آب بتدریج راکدشده و آخرین درختان باقیمانده ازدرختانی که شاه عباس بدست خودکاشته بود،خشکیده اند.

استادمحمدرضاواستادعلی اکبراصفهانی،نام دوتن ازمعمارانی است که میدان راطرح ریزی نموده وآنرا بشکل فعلی بنا نهاده اند.

نام این دو معمار بر سردربناهای پیرامونی میدان به چشم میخورد.

در دوره قاجار،این میدان نیز مانند سایر بناهای تاریخی اصفهان مورد بی توجهی قرار گرفت.

بخش هایی از میدان در طول دوران آشفتگی ایران از حمله اشرف افغان تا استقرار حکومت قاجاریه،تخریب گردید.

بخش هایی نیز از جمله عمارت نقاره خانه در دوره قاجار از میان رفت.

از زمان حکومت رضا شاه تا امروز،کار مرمت و بازسازی این ابنیه بطور مداوم ادامه دارد.

بیشترسیاحان و جهانگردانی که ازاصفهان مطلب نوشته اند برشکوه و عظمت میدان نقش جهان تاکیدکرده اند.

آنان ازحضورسفرا و نمایندگان خارجی وسایراتباع کشورهای دیگردر این میدان خاطراتی را ذکرکرده اند.

میدان نقش جهان اصفهان ، یکی ازگردشگاه های مهم و ازدیدنیهای اصفهان است که سیاحان و گردشگران خارجی و مسافران ایرانی باشوق ازآن دیدن

میکنند.

بازار قدیمی اصفهان در دورادور میدان نقش جهان نیز یکی ازمهمترین نقاط تولید و عرضه صنایع دستی کشور بشمارمیرود.

این بازارکه صنعتگران و هنرمندان اصفهانی هر یک درحجره ای ازآن مشغول به تولید صنایع دستی مانندقلمکاری،مسگری و…هستند.

بازار زیبای میدان نقش جهان بیشتر صنایع دستی،یادمانها و سوغات های نقاط مختلف کشور را در خود جمع آورده است.

این خود یکی از دلایل محبوبیت میدان نقش جهان در میان گردشگران داخلی و خارجی است.

درشکه سواری درمیدان نقش جهان از مشاغل سنتی اصفهان است که برای جابجایی گردشگران وتوریستهای خارجی ومعرفی فرهنگ و آثارتاریخی اصفهان استفاده

میشود.

میدان نقش جهان اصفهان در تاریخ ۸ بهمن ۱۳۱۳ در فهرست آثار ملی ایران ثبت شده است.

همچنین این میدان در اردیبهشت ۱۳۵۸ و جز نخستین آثار ایرانی میراث جهانی یونسکو نیز به ثبت جهانی رسیده است.

 

میدان نقش جهان

 

  • 17 مهر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011