معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اصول و مفاهیم توسعه روستایی

2 آبان 1396
توسعه روستایی

اصول و مفاهیم #توسعه_روستایی (۲)

 

 معنا و مفهوم توسعه:

🔸توسعه را گاه به معنای پیشرفت، ترقی، تحول، تکامل، رشد، عمران و نوسازی به کار برده اند. این اصطلاحات بیشتر مفاهیم اقتصادی، اجتماعی و یا فیزیکی را به طور خاص در ذهن ما ایجاد می کنند در حالی که توسعه می تواند شامل همه آنها شود. هنوز تعریف جامع و کاملی از مفهوم توسعه که همه بر آن اتفاق نظر داشته باشند ارائه نشده است. این مشکل همواره در مورد اصطلاحات رایج در علوم انسانی وجود داشته و احتمالا در آینده نیز وجود خواهد داشت.

در مجموع می توان گفت توسعه مفهومی بسیار نزدیک به سعادت و خوشبختی دارد. توسعه همانند “سعادت” به هر دو نیاز مادی و معنوی انسان توجه دارد. برخی از تعاریف ارائه شده از سوی صاحبنظران، توسعه را اینگونه تعریف می کند:
▫️توسعه، محو فقر در تمام اشکال آن است.
▫️توسعه، افزایش سطح توانمندی انسان و جوامع انسانی در همه ابعاد مادی و معنوی است.
▫️توسعه، کوششی آگاهانه، نهادی شده و مبتنی بر برنامه ریزی برای ارتقای شرایط اقتصادی-اجتماعی جامعه است.

به طور کلی توسعه چند بعدی بوده و به ابعاد اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی اشاره دارد‌. به همین خاطر دولت نام برنامه های پنج ساله خود را “برنامه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی” نهاده است تا جامع نگری آن را مورد تاکید قرار داده باشد.

🍂🍁 @hamyardehyaran

  • 2 آبان 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011