معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

دیداردکتر سیدمناف هاشمی استاندارگلستان از کارخانه سیمان پیوند گالیکش

18 آبان 1396
دیداردکتر سیدمناف هاشمی استاندارگلستان از کارخانه سیمان پیوند گالیکش

🔵🔴 دکتر سیدمناف هاشمی استاندار گلستان در بازدید از کارخانه سیمان پیوند گالیکش: جذب سرمایه گذاران به منظور افزایش تولید و رونق اشتغال باید دغدغه اصلی مدیران باشد .

دیداردکتر سیدمناف هاشمی استاندارگلستان از کارخانه سیمان پیوند گالیکش

سیدمناف هاشمی استاندارگلستان از کارخانه سیمان پیوند گالیکش .

  • 18 آبان 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011