معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

برگزاری دوره آموزش خانواده و آسیب های اجتماعی

۲۴ آبان ۱۳۹۶
آموزش خانواده و آسیب های اجتماعی

بخشداری خرمدشت

برگزاری دوره آموزش خانواده و آسیب های اجتماعی توسط بخشداری خرمدشت با همکاری آموزش و پرورش، اداره بهزیستی و شبکه بهداشت شهرستان تاکستان

 

برگزاری دوره آموزش خانواده و آسیب های اجتماعی  

  • ۲۴ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011