معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

بودجه ریزی دهیاری ها

۲۴ آبان ۱۳۹۶
بودجه ریزی دهیاری ها

اصول بودجه:

از نظر علمی هر رشته ای از علوم به اصول و قوانینی نیازمند است و صاحب نظران آن رشته پیوسته در صدد هستند تا نسبت به ایجاد و یا افزایش این اصول اقدام نمایند. علم بودجه نیز از این وضعیت مستثنی نمی باشد و تابع اصولی است که در تعدادی از این اصول اندیشمندان این علم اتفاق نظر دارند و در تعدادی دیگر از این اصول اتفاق نظر وجود ندارد. اینها معتقد هستند بعضی از اصولی که به صورت مستقل مطرح می شوند در واقع مستقل نیستند بلکه به نوعی هرکدام از این اصول در اصل دیگری وجود دارد. مانند اصل تخصیص و عدم تخصیص که بعضی آن را به عنوان یک اصل مستقل مطرح می نمایند لیکن بعضی دیگر این اصل را در اصل انعطاف پذیری تعریف و مورد توجه قرار می دهند و همچنین اصول تخمینی بودن درآمد و یا اصل تحدیدی بودن هزینه ها و یا اصل تقدم درآمدها بر هزینه ها چنین حالتی دارند. به همین دلیل این اصول از ۳ تا ۹ اصل در تغییر بوده است که در اینجا به مهمترین این اصول که بیشترین اتفاق نظر در مورد آنها وجود دارد اشاره می شود:

۱- اصل سالانه بودن بودجه
۲ – اصل تعادل بودجه
۳- اصل وحدت بودجه
۴- اصل کاملیت یا جامعیت بودجه
۵ – اصل انعطاف پذیری بودجه
۶ – اصل شاملیت یا تفصیل بودجه

نرم افزار جامع دهیاری ترز


 🔴 برای سفارش محصولات مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • ۲۴ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011