معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

بررسی تخلفات احتمالی مرتبط با فعالیت دهیاری ها و شوراها

۳۰ آبان ۱۳۹۶

نشست نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها، منتظری مدیرکل حراست و باقری مدیرکل بازرسی استانداری در رابطه با پیشگیری و بررسی تخلفات احتمالی مرتبط با فعالیت دهیاری ها و شوراها

 

  • ۳۰ آبان ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011