معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

بررسی تخلفات احتمالی مرتبط با فعالیت دهیاری ها و شوراها

30 آبان 1396

نشست نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها، منتظری مدیرکل حراست و باقری مدیرکل بازرسی استانداری در رابطه با پیشگیری و بررسی تخلفات احتمالی مرتبط با فعالیت دهیاری ها و شوراها

 

  • 30 آبان 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011