معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

جشنواره فرهنگ و اقتصاد روستاها در گلستان

1 آذر 1396
جشنواره فرهنگ و اقتصاد روستاها در گلستان

علی نصیبی: برگزاری جشنواره فرهنگ و اقتصاد روستاها

علی نصیبی مدیرکل امور روستایی و شوراها حوزه معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری خبر داد:

۴۰ جشنواره فرهنگ و اقتصاد روستا در ۴۰ روستای گلستان از ۱بهمن تا ۱ اردیبهشت ۹۶ برگزار میشود.

همچنین نشستی بین نصیبی مدیرکل روستایی و شوراها استانداری و مومنی مدیرکل ارتباطات و فناوری اطلاعات/ برنامه ریزی، جهت حمایت از ایجاد اشتغال پایدار حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در روستاها برقرار شد.

جشنواره فرهنگ و اقتصاد روستاها در گلستان

  • 1 آذر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011