معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اصل وحدت بودجه

8 آذر 1396

بودجه ریزی دهیاری ها

▪️۴- اصل وحدت بودجه:

🔸اصل وحدت بودجه یکی دیگر از اصول قدیمی بودجه است این اصل می گوید کلیه دریافت و پرداخت های تمام برنامه ها، فعالیت ها و طرح ها به صورت یکجا در سند بودجه فقط برای یک بار تنظیم می شود و برای تصویب در سیستم دولتی به پارلمان و در سیستم دهیاری ها به شورای اسلامی روستا ارسال می گردد.

در اصل وحدت بودجه الزاماً بایستی ارقام درآمدها و هزینه ها و همچنین عملیات و برنامه ها و طرح ها بطور دقیق برآورد و محاسبه گردد.  در طول سال مالی هیچ گونه تغییر در آن ایجاد نشود و برای رعایت این اصل باید پیش بینی ها و برآوردها به صورت علمی و با کار کارشناسی و با دقت هرچه تمام تر انجام شود تا در حین اجرای آن در طول سال مالی نیازی به اصلاح بودجه و یا متمم بودجه نداشته باشد.
در مواردی که پیش بینی و برآورد بودجه به دقت انجام نشود یعنی اینکه درآمدها بیشتر از مبالغ مصوب وصول گردند و یا برعکس درآمدها کمتر از مبالغ مصوب وصول گردند، الزاماً نیاز به متمم بودجه است و در مواردی که جابجایی اعتبار یک طرح برای طرح دیگر و یا اعتبار برنامه ای برای برنامه دیگر اجتناب ناپذیر گردد.

بدین معنی است که پیش بینی برآورد نیز در این خصوص به دقت انجام نشده است و الزاماً بایستی اصلاح بودجه انجام شود. اصلاح بودجه و متمم بودجه از مواردی هستند که اصل وحدت بودجه را خدشه دار می نماید. لذا بایستی بودجه به گونه ای با دقت تنظیم و تصویب شود که نیاز به اصلاح یا متمم بودجه نداشته باشد.

🍂🍁 

  • 8 آذر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011