معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

جمع آوری حمل دفع زباله در روستا

8 آذر 1396

جمع آوری حمل دفع زباله در روستا

♻️مدیریت زباله چیست؟

🚮 هرگونه برنامه ریزی و اقدامی جهت خارج کردن زباله از محیط زندگی به شکل صحیح و بهداشتی، مدیریت زباله است و می تواند شامل یکی از موارد زیر باشد:

۱. بازیافت زباله: استفادهٔ مجدد از زباله را بازیافت می گویند. برای مثال تبدیل پس ماندهٔ موادغذایی و فضولات به کود، یک نوع بازیافت است. استفادهٔ مجدد از کاغذ، لاستیک، پلاستیک و فلزات نیز امکان پذیر است. این روش یکی از بهترین روش های مدیریت زباله است و کمترین اثر منفی را در محیط زندگی انسان دارد.

۲. کاهش مصرف: با آموزش و تغییر فرهنگ مصرف مردم و افزایش سطح آگاهی آنها می توان موجب کاهش تولید زباله شد که خود نوعی مدیریت فرهنگی و اقتصادی است.

۳. دفع زباله از محیط: برای این منظور می توان از راه های گوناگونی نظیر سوزاندن، دفن کردن، پراکندن و تلنبار کردن استفاده کرد. در میان سه روش مدیریت زباله، روش «دفع زباله از محیط» در حال حاضر بیشتر مورد استفاده قرار می گیرد و ما در ادامه به شرح کامل آن خواهیم پرداخت.

🍂🍁 

  • 8 آذر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011