معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

وظایف یک دهیار در مدیریت دفع زباله

14 آذر 1396

زباله

زباله

جمع_آوری_حمل_دفع_زباله در روستا

وظایف یک دهیار در مدیریت دفع زباله چیست؟

🚮 جمع آوری زباله

🔸برای جمع آوری زباله، چهار موضوع می بایست مشخص شود:

لازم است حجم و وزن زباله تولیدی روستا از طریق اندازه گیری محاسبه شود. این عمل به دهیاری کمک می کند تا در مراحل بعدی کار بتواند امکانات مورد نیاز خود را پیش بینی و تهیه کند. برای این کار می توان تولید یک روز زبالهٔ تمام روستا را با کمک مردم در یک جا جمع و اندازه گیری کرد. کار ساده تر آن است که این عمل برای چند خانه و یا فعالیت (به عنوان نمونه) انجام و متوسط میزان تولید زباله یک واحد محاسبه شود. با ضرب این متوسط در کل تعداد خانوارها و فعالیت ها، می توان مقدار زباله روستا را تخمین زد. از طرفی مطالعات در ایران نشان داده است که در نقاط شهری هر فرد به طور متوسط در روز نزدیک به یک کیلوگرم زباله تولید می کند. با در نظر گرفتن این رقم، هر دهیاری می تواند با شناختی که از سطح زندگی ساکنان روستا دارد، تا حدی میزان تولید زبالهٔ آنجا را تخمین بزند.

🍂🍁

  • 14 آذر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011