معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اهمیت مطالعه و تعریف پروژه

22 آذر 1396

👷‍♂ #اهمیت مطالعه و تعریف پروژه

🔸دهیار جهت رسیدن به یقین و اطمینان کافی در تعریف، انتخاب و اجرای هر پروژه عمرانی و تعیین تکلیف پروژه نیازمند فراهم سازی شرایط و مقدماتی است که می توان آنها را در پاسخ به سؤالات ذیل یافت.

۱۶- آیا بهسازی محور مورد نظر مستلزم جابجایی ستونهای برق می باشد؟ و در صورت نیاز آیا هماهنگی های لازم یا استعلام کتبی به عمل آمده است؟
۱۷- در صورت بروز شرایط نامساعد جوی در حین عملیات آیا جهت جلوگیری از بحران یا مشکل غیر قابل جبران برای ساکنین محلی، تهمیدات و پیش بینی های لازم صورت پذیرفته است.
۱۸- آیا زمان دقیق اجرای پروژه و سایر تعهدات مبنی بر ضرورت رعایت ایمنی لازم توسط پیمانکار در قرارداد دیده شده است؟
۱۹- آیا جزئیات پروژه مورد نظر در فرم مشخصات درج گردیده است.
۲۰- آیا پیش نویس شرایط فنی و حقوقی دهیاری در برگه های استعلام بها یا برگه های مناقصه به منظور تبیین و تفهیم شرایط فوق برای شرکت کنندگان تهیه گردیده است؟

🍂🍁

  • 22 آذر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011