معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

بودجه ریزی دهیاریها

۲۲ آذر ۱۳۹۶

📊 #بودجه_ریزی_دهیاریها (۱۷)

▪️۴- سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه ریزی

در سال ۱۹۶۰ مک نامارا وزیر دفاع وقت ایالات متحده آمریکا که بعدها ریاست بانک جهانی را برعهده گرفت، چند اقتصاد دان به کار پژوهش و مطالعه در زمینه هزینه های جنگی و دفاعی آمریکا گمارد؛ با این هدف که با هزینه های کمتری به هدف های نظامی و دفاعی آمریکا دست یابد و از مخارج و هزینه های غیر ضروری بکاهد. پیروزی مک نامارا و همکاران اقتصاد دانش نظیر لیندن جانسون رئیس جمهور وقت را جلب کرد به گونه ای که دستور داد تا این گونه تحقیقات و پژوهش ها در دیگر زمینه های اقتصادی نیز انجام شود. در جریان این مطالعات و پژوهش ها و با کاربرد نتیجه این تحقیقات تا سال ۱۹۶۵ روشی در کار برنامه ریزی و بودجه ریزى دولت بنیان گذارده شد که سیستم طرح ریزی، برنامه ریزی و بودجه ریزی نام گرفت.

  • ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011