معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

تطبیق وظایف و عملکرد دهیاری ها با شاخص های حکمرانی خوب

22 آذر 1396
تطبیق وظایف و عملکرد دهیاری ها با شاخص های حکمرانی خوب

🔰 #دهیاری_و_حکمرانی_خوب ۲

👈 حکمرانی خوب

🔸تطبیق وظایف و عملکرد دهیاری ها با شاخص های حکمرانی خوب:

▫️همانگونه که قبلاً ذکر شد شاخص های اعلام شده از سوی بانک جهانی، در خصوص دولت و حاکمیت سیاسی است. لیکن این امر در خصوص دهیاری ها که بازوی اجرایی پارلمان محلی (شوراهای اسلامی روستا) می باشند نیز قابل بررسی و تطبیق خواهد بود. به همین جهت شاخص های معرفی شده در پست قبلی را یکایک با مقررات مرتبط با دهیاری ها و عملکرد آنها و واقعیت های موجود در حد امکان انطباق خواهیم داد.
▪️بند اول: حق اظهار نظر و پاسخگویی
بدین مفهوم که مردم بتوانند دولت را در برابر آنچه که بر مردم تأثیر می گذارد مورد سوال و بازخواست قرار دهند. این شاخص بیانگر مفهوم هایی مانند: حقوق سیاسی، آزادی بیان و تجمعات سیاسی و اجتماعی، آزادی مطبوعات، فرآیندهای سیاسی در برگزاری انتخابات و… است.
البته تعبیرات فوق در خصوص دولت ها مصداق دارد. اما پاسخگویی دهیاری را چگونه می توانیم بررسی و ارزیابی نماییم؟
بند ۱۵ ماده ۱۰ اساسنامه دهیاری ها، دهیاران را مکلف به ارسال گزارش های درخواست شده به شورا در موعد مقرر نموده است. اگر شورای اسلامی روستا را به عنوان عصاره جامعه روستایی و نماینده افکار عمومی تلقی نماییم در این حالت دهیار مکلف به پاسخگویی به مردم است. البته بند ۱۶ همین ماده از اساسنامه که اعلام می دارد حضور دهیار در زمان و مکان مقرر و پاسخگویی به سوالات در صورت تقاضای شورا و همچنین ماده ۲۰ آیین نامه اجرایی تشکیلات، انتخابات داخلی و امور مالی شوراهای اسلامی روستا و نحوه انتخاب دهیار که شورا را موظف نموده در پایان نیمه دوم فروردین هرسال گزارش کار سالانه خود را طبق فرم های دریافتی در سه نسخه تنظیم و نسخه اصل را جهت اطلاع شورای اسلامی بخش، نسخه دوم را به منظور اطلاع بخشدار محل ارسال کند و نسخه سوم را به عنوان سابقه در بایگانی شورا ثبت و نگهداری نماید، را می توان به نوعی پاسخگو بودن دهیار و شورای اسلامی روستاها دانست.

🍂🍁 @hamyardehyaran


  • 22 آذر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011