معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

تعریف پروژه در بودجه دهیاری ها

۲۲ آذر ۱۳۹۶

🔰 تعریف پروژه در بودجه دهیاری ها

🔸 ردیف ۳۵۰۱۱ به پروژه احداث پارک محله ای اختصاص داده شده که این پروژه زیر شاخه طرح احداث پارک، ایجاد فضای سبز و … بوده و طرح مزبور نبز زیر شاخه برنامه ردیف ۳۵۰۰۰ و مربوط به بهبود محیط روستایی می باشد. بنابراین این ساختار درختی باید در بودجه نویسی رعایت گردد.

اما به دلیل واضح نبودن پروژه های سال آینده دهیاری آن هم به دلیل عدم برنامه ریزی مناسب و عدم تدوین برنامه پنج ساله چنین کاری برای دهیاران ممکن است دشوار به نظر رسد. لذا ضروری است قبل از تدوین بودجه، برگزاری جلسات متعدد جهت تدوین برنامه آینده برای بررسی وضع موجود روستا و شناخت نارسایی ها و مشکلات و پیدا نمودن راه حل مناسب و تعریف پروژه های اولویت بندی شده در دستور کار دهیاران و شوراهای محترم قرار گیرد.

🍂🍁 

  • ۲۲ آذر ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011