معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

تعریف_پروژه_در_بودجه_دهیاریها

22 آذر 1396

تعریف_پروژه_در_بودجه_دهیاریها

🔸یکی از مواردی که اکثر دهیاران در بودجه نویسی رعایت نمی کنند تعریف پروژه در بودجه و اختصاص ردیف اعتباری برای هر پروژه است. الگوی وزارت کشور که در قالب فرم های بودجه در بخشنامه آمده، در قسمت وظایف عمرانی، شامل برنامه و طرح است.

به عنوان مثال در فرم عمران روستایی بعد از ردیف اعتباری ۳۱۰۰۰ که مربوط به برنامه است ردیف های اعتباری ۳۱۰۱۰ و ۳۱۰۲۰ را داریم که هر کدام مربوط به یک طرح می باشد. از ۳۱۰۱۰ تا ۳۱۰۲۰، ده ردیف فاصله وجود دارد که این فاصله در واقع برای تعریف پروژه است. بدیهی است وزارت کشور نمی تواند الگویی تعریف نماید که ردیف پروژه هم مشخص شده باشد. چون هر روستا پروژه خاص خود را دارد و با توجه به تعداد خیلی زیاد روستاها چنین امری غیر ممکن است. بنابراین دهیاران می بایستی بعد از هر طرح در زیر شاخه طرح، پروژه های خود را که مربوط به همان طرح می باشد تعریف نمایند. 

  • 22 آذر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011