معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

چگونگی تعریف ردیف اعتباری برای هر پروژه در زیر مجموعه طرح و برنامه در فرم های بودجه

22 آذر 1396

👈 چگونگی تعریف ردیف اعتباری برای هر پروژه در زیر مجموعه طرح و برنامه در فرم های بودجه

🍂🍁 @hamyardehyaran

  • 22 آذر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011