معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

بازدید دهیار و بهورزان خانه بهداشت روستای تیمورآبا

23 آذر 1396
بازدید دهیار و بهورزان خانه بهداشت روستای تیمورآبا

بازدید دهیار و بهورزان خانه بهداشت روستای تیمورآباد از واحدهای صنفی روستا و کنترل اجناس و ارایه آموزشهای لازم به فروشندگان .

  • 23 آذر 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011