معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اهمیت مطالعه و پروژه های عمرانی

۵ دی ۱۳۹۶

دهیار جهت رسیدن به یقین و اطمینان کافی در تعریف، انتخاب و اجرای هر پروژه عمرانی و تعیین تکلیف پروژه، نیازمند فراهم سازی شرایط و مقدماتی است که می توان آنها را در پاسخ به سؤالات ذیل یافت:

– آیا بهسازی محور مورد نظر مستلزم جابجایی ستونهای برق می باشد؟ و در صورت نیاز آیا هماهنگی های لازم یا استعلام کتبی به عمل آمده است؟
-در صورت بروز شرایط نامساعد جوی در حین عملیات آیا جهت جلوگیری از بحران یا مشکل غیر قابل جبران برای ساکنین محلی، تهمیدات و پیش بینی های لازم صورت پذیرفته است.
– آیا زمان دقیق اجرای پروژه و سایر تعهدات مبنی بر ضرورت رعایت ایمنی لازم توسط پیمانکار در قرارداد دیده شده است؟- آیا جزئیات پروژه مورد نظر در فرم مشخصات درج گردیده است.
– آیا پیش نویس شرایط فنی و حقوقی دهیاری در برگه های استعلام بها یا برگه های مناقصه به منظور تبیین و تفهیم شرایط فوق برای شرکت کنندگان تهیه گردیده است؟

 

مدیریت کامل تمام وظایف دهیاران کشور در یک نگاه…

  • ۵ دی ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011