معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

جلسه اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای حاشیه حاجیلارچایی

۲۴ دی ۱۳۹۶

جلسه هماهنگی اجرای پروژه آبرسانی به روستاهای حاشیه حاجیلارچایی با حضوربخشدار محترم سیه رود ، مسؤلین استانی

  • ۲۴ دی ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 187 91 322 011      تلفن: 134 90 322 011