معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

ایجاد اشتغال پایدار راهکار اساسی برای ماندگاری جمعیت در روستاها

26 دی 1396

ایجاد اشتغال پایدار راهکار اساسی برای ماندگاری جمعیت در روستاها

ایجاد اشتغال پایدار راهکار اساسی برای ماندگاری جمعیت در روستاها

  • 26 دی 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011