معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

نشست مسئولین امور مالی دهیاری ها با مدیرکل دفتر امور روستایی

26 دی 1396

نشست مسئولین امور مالی دهیاری ها با مدیرکل دفتر امور روستایی

نشست مسئولین امور مالی دهیاری ها با مدیرکل دفتر امور روستایی

  • 26 دی 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |


پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011