معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

بازدید مدیر کل شرکت گاز لرستان از مسیر روستای گیجالی

۱۳ بهمن ۱۳۹۶
بازدید مدیر کل شرکت گاز لرستان از مسیر روستای گیجالی

بازدید مدیر کل شرکت گاز لرستان از مسیر روستای گیجالی

بازدید حاج عباس گودرزی و مدیر کل شرکت گاز لرستان از مسیر روستای گیجالی

 

  • ۱۳ بهمن ۱۳۹۶
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011