معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

بازدید مدیر کل شرکت گاز لرستان از مسیر روستای گیجالی

13 بهمن 1396
بازدید مدیر کل شرکت گاز لرستان از مسیر روستای گیجالی

بازدید مدیر کل شرکت گاز لرستان از مسیر روستای گیجالی

بازدید حاج عباس گودرزی و مدیر کل شرکت گاز لرستان از مسیر روستای گیجالی

 

  • 13 بهمن 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011