معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

حضور فرماندار شهرستان بروجرد از ایستگاه گاز رسانی محور روستای گیجالی پایین

16 بهمن 1396
حضور فرماندار شهرستان بروجرد از ایستگاه گاز رسانی محور روستای گیجالی پایین

حضور فرماندار شهرستان بروجرد از ایستگاه گاز رسانی محور روستای گیجالی پایین

 

  • 16 بهمن 1396
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011