معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

ضریب های منطقه ای امور پیمانکاری

6 فروردین 1397
ضریب های منطقه ای امور پیمانکاری

بخشنامه به دستگاه های اجرایی، مهندسان مشاور و پیمانکاران

به استناد آیین نامه استانداردهای اجرایی، موضوع ماده (۲۳) قانون برنامه و بودجه، و نظام فنی و اجرایی کشور (مصوبه شماره ۴۲۳۳۹/ت۳۳۴۹۷هـ مورخ ۲۰/۴/۱۳۸۵ هیأت محترم وزیران)، «جدول های ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری» از نوع گروه اول (لازم الاجرا) که به تصویب شورای عالی فنی رسیده است، در یک پیوست ابلاغ می شود؛ تا برای برآورد هزینه کارهایی که بعد از ابلاغ این بخشنامه تهیه می شوند، با رعایت موارد زیر مورد استفاده قرار گیرد.

 

ضریب های منطقه ای امور پیمانکاری

 

۱- ضریب منطقه ای صرفاً به پروژه هایی که اسناد مناقصه آنها (ارجاع کار) بعد از ابلاغ این بخشنامه منتشر می شود، قابل اعمال می باشد.

۲- به کارهایی که اسناد مناقصه آنها منتشر شده یا پیمان هایی که پیش از تاریخ این بخشنامه، منعقد شده اند، ضریب منطقه ای موضوع این بخشنامه تعلق نمی گیرد.

۳- برای پروژه هایی که در مناطق مختلف قرار می گیرند، نظیر پروژه های خطی، ضریب منطقه ای بر اساس میانگین وزنی ضریب های منطقه ای به نسبت حجم کار در مناطق مختلف در مرحله برآورد محاسبه شده و مبنای عمل قرار می گیرد.

۴- محدوده جغرافیایی استان، شهرستان و بخش مطابق نقشه تقسیمات کشوری می باشد.

 

نقشه ضریب منطقه ای مربوط به انتقال آب ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
نقشه ضریب منطقه ای مربوط به مکانیک ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
نقشه ضریب منطقه ای مربوط به راه ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
نقشه ضریب منطقه ای مربوط به ابنیه ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
ضریب های منطقه ای کارهای پیمانکاری ۱۳۹۴/۰۵/۰۵
نقشه ضریب منطقه ای مربوط به آبیاری و زهکشی ۱۳۹۴/۱۱/۰۷
نقشه ضریب منطقه ای مربوط به برق ۱۳۹۴/۱۱/۰۷


🔴 برای سفارش محصولات مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • 6 فروردین 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011