معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

ضوابط تهیه و الصاق برچسب اموال دهیاری

۸ فروردین ۱۳۹۷
ضوابط تهیه و الصاق برچسب اموال دهیاری

در راستای اجبرای مفاد ماده ۵۶ آیین نامه مالی دهیاری های مصوب – ۱۹-۰۵-۱۳۸۲ – به منظور ساماندهی و ایجاد وحدت رویه در تهیه ، ثبت و الصاق برچسب اموال دهیاری ها ، این ضوابط با رعایت قوانین و مقرارات مربوط ابلاغ میگردد.

 

ضوابط تهیه و الصاق برچسب اموال دهیاری

 

درصورتی که نیاز به فرم های بیشتری داشتید به این لینک مراجعه بفرمایید:

دانلود فرم و اسناد مهم دهیاری

 

  • ۸ فروردین ۱۳۹۷
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی: 134 90 322 011  داخلی 3 
تلفن واحد فروش: 134 90 322 011  داخلی 2     همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
فکس: 876 74 897 021      تلفن: 134 90 322 011