معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اطلاعات جامع پروانه ساختمان روستایی

9 خرداد 1397
اطلاعات جامع پروانه ساختمان روستایی

اطلاعات جامع پروانه ساختمان روستایی

تعاریف:

۱- پروانه ساختمانی
مجوزی است که پس از تقاضای کتبی متقاضی ، جهت احداث ساختمان توسط مرجع صدور آن صادر می گردد. در روستاهای دارای دهیاری ، فرآیند صدور مجوز احداث بنا برای متقاضیان مطابق با بخشنامه شماره ۸۴۳۷۳ / ۱ / ۱۳ /س مورخ ۸۷ / ۷ / ۲ وزیر محترم کشور در خصوص ابلاغ فرمهای ۱۶گانه مستند به بند ۱۱ الحاقی به ماده ۶۹ قانون اصلاح قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران ، مصوب ۸۶ / ۰۸ / ۲۷ ، در خصوص تبیین وظایف دهیاری در زمینه تشکیل پرونده و صدور مجوز احداث بنا می باشد . همچنین دهیاری ها مستند به ماده ۳ قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها، مصوب ۸۴ / ۱۰ / ۱۴ مسئولیت نظارت بر کلیه ساخت و سازهای روستایی را بر عهده دارند.

۲- عوارض پروانه ساختمانی
عوارض و جریمه های موضوع هر گونه احداث بنا حسب مورد به حساب دهیاری مربوط واریز و همه ساله در بودجه سالانه دهیاری منظور و مطابق آن هزینه خواهد شد.

٣- عرصه:
به میزان مساحت زمین یا ملک مورد تصرف مالک بر حسب متر مربع اطلاق می گردد که ساختمان پس از اخذ مجوز ساخت در آن ساخته می شود.

۴- اعیان
به مساحت زیربنای ساختمان احداث شده بر حسب متر مربع اطلاق می گردد.

۵- گروه بندی ساختمان ها:
ساختمان ها بر اساس شاخص صرفه جویی در مصرف انرژی به سه گروه زیاد متوسط و قابل قبول تقسیم می شوند.


۶- تخلفات ساخت و ساز در روستاها:
کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلفند قبل از احداث هر گونه بنا، تاسیسات و عملیات عمرانی در محدوده و حریم روستا، از دهیاری پروانه ساخت اخذ نمایند. هرگونه ساخت و ساز در محدوده و حریم روستا بدون پروانه ساخت، ممنوع بوده و منجر به قلع بنا خواهد شد. دهیاری مکلف است ابتدا نسبت به تذکر کتبی به متخلف مبنی بر رعایت کلیه مقررات و ضوابط ساخت و ساز در محدوده و حریم روستا اقدام، سپس از هرگونه عملیات عمرانی و ساختمانی بدون پروانه و یا مغایر با مفاد آن جلوگیری نماید.

۷- کمیسیون ماده ۹۹:
در مورد ساخت و سازهای دارای پروانه، کمیسیون موضوع تبصره ۲ این ماده حسب مورد و با توجه به طرح های توسعه و عمران محلی، ناحیه ای و ملی، مقررات ملی ساختمان و سایر ضوابط مربوط به احداث بنا و تأسیسات در خارج از محدوده و حریم شهرها و شهرکها و طرح های هادی روستا، میزان تخلف انجام شده، موقعیت ملک و نوع استفاده از بنا نسبت به صدور رأى قلع بنا و تأسیسات یا اخذ جریمه نقدی تصمیم می گیرد.

اطلاعات جامع پروانه ساختمان روستایی

۸- جرائم ساخت و ساز
احداث هر گونه اضافه بنا مغایر با پروانه ساخت، در صورت رعایت اصول فنی و بهداشتی و شهرسازی، پس از طی مراحل قانونی منجر به اخذ جریمه نقدی می گردد. میزان جرائم مطابق با بندهای ذیل تعیین شده است: الف- در مورد ساختمانهای مسکونی، (۱ / ۲) تا (۳) برابر ارزش معاملاتی ساختمان به ازاء هر متر مربع اضافه بنا. ب- در مورد ساختمان های تجاری و صنعتی (۳) تا (۶) برابر ارزش معاملاتی ساختمان یا ۱ / ۵ برابر ارزش سرقفلی، مشروط بر این که ساختمان از ارزش سرقفلی برخوردار باشد، در هر صورت مبلغ بیشتر اخذ خواهد شد. ج- در مورد سایر ساختمان ها و تاسیسات بر حسب نوع استفاده، از (۱ / ۲) تا (۱) برابر ارزش معاملاتی د- در مورد عدم احداث پارکینگ در هر مرحله رأی به تطبیق با مفاد پروانه صادره داده خواهد شد و در صورت عدم امکان اصلاح آن، کمیسیون می تواند با توجه به موقعیت محلی و نوع استفاده از فضای پارکینگ رأی به قلع بنا یا اخذ جریمه ای که حداقل دو برابر و حداکثر چهار برابر ارزش معاملاتی ساختمان برای هر متر مربع فضای از بین رفته پارکینگ باشد، صادر نماید.

۹- گواهی عدم خلاف
مالک یا نماینده قانونی وی پس از پرداخت جرائم و عوارض قانونی بناهای اضافی، منجر به صدور گواهی عدم خلاف می گردد. مرجع صدور پروانه موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از دریافت اسناد پرداخت جرائم و عوارض مذکور نسبت به صدور گواهی عدم خلاف اقدام می نماید.

۱۰- گواهی پایان کار ساختمان:
پس از پایان احداث بنا، صدور گواهی پایان کار ساختمان منوط به پرداخت کلیه جرائم و عوارض قانونی توسط متقاضی است.| مرجع صدور پروانه موظف است با رعایت قوانین و مقررات مربوط پس از دریافت اسناد مذکور نسبت به صدور گواهی پایان کار ساختمان اقدام می نماید.

۱۱- مهندس ناظر دارای صلاحیت:
به کلیه مهندسان دارای پروانه اشتغال از سازمان نظام مهندسی ساختمان گفته می شود که وظیفه تهیه نقشه و نظارت ساختمان را از شروع تا پایان به عهده دارند.

اطلاعات جامع پروانه ساختمان روستایی

اطلاعات پایه:

 1.  مشخصات محل اجرای ساختمان
 2.  شماره پروانه ساختمانی:
 3. تاریخ تشکیل پرونده:
 4. تاریخ صدور پروانه ساختمانی 
 5. تاریخ اعتبار پروانه ساختمانی
 6. تمدید مهلت پروانه ساختمانی:
 7. مشخصات زمین:
 8. مشخصات ساختمان:
 9. نقشه های معماری، سازه و تاسیسات:
 10. نوع مالکیت:
 11. مشخصات مالک:
 12. نوع ساختمان:
 13. نوع زمین
 14. نوع سند مالکیت:
 15. کدینگ نقشه هوایی:
 16. میزان تراکم:
 17. میزان سطح اشغال:
 18. نوع استفاده مجاز از زمین:
 19.  مشخصات طبقات:
 20. کروکی

فرمهای مورد نیاز:

۱- فرمهای ۱۶ گانه صدور پروانه ساختمانی

۲- فرم گواهی پایان کار ساختمانی

دانلود فرم گواهی پایان کار ساختمانی

دانلود فرم گواهی پایان کار ساختمانی

اطلاعات جامع پروانه ساختمان روستایی


 

🔴 برای سفارش محصولات مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

 • 9 خرداد 1397
 • |
 • بدون دیدگاه
 • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011