معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

بودجه دهیاری ها

13 خرداد 1397
بودجه دهیاری ها

آیین نامه مالی دهیاری ها – بخش هفتم – بودجه

ماده ۲۹ – بودجه سالانه دهیاری عبارت است از یک برنامه جامع مالی که در آن کلیه خدمات و فعالیتها و اقداماتی که باید در سال مالی انجام شود همراه با برآورد مبلغ ومیزان مخارج و درآمدهای لازم برای تامین هزینه انجام آنها پیش بینی می شود و پس از تصویب شورای اسلامی روستا قابل اجرا است .
تبصره – سال مالی دهیاری یک سال هجری شمسی است که از اول فروردین ماه هر سال آغاز و به پایان اسفند ماه همان سال ختم می شود و برای سال اول به طور استثنایی از تاریخ تاسیس وشروع فعالیت تا پایان اسفند ماه همان سال خواهد بد.

ماده ۳۰ – دوره عمل بودجه دهیاری تا۱۵ اردیبهشت ماه سال بعد خواهد بود و تعهداتی که تا آخر اسفند ماه هر سال تحقق یافته باشد تا خاتمه دوره عمل بودجه از محل اعتبار مربوط قابل پرداخت است .

ماده ۳۱ – بودجه دهیاری باید براساس برنامه ها و وظایف و فعالیتهای مختلف و هزینه هر یک از آنها تنظیم گردد و دهیار مکلف است تا پایان دیماه هر سال بودجه سال بعد دهیاری را به شورای روستا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا نیمه اسفند ماه همان سال به بودجه پیشنهادی رسیدگی و در مورد آن اظهارنظر و قبل از پایان اسفندماه بودجه مصوب را جهت اجرا به دهیاری ابلاغ نماید.

تبصره – دهیار می تواند در صورت نیاز در طول سال مالی و قبل از انقضای آن نسبت به ارایه متمم یا اصلاح بودچه پیشنهادی دهیاری برای اظهارنظر وتصویب نهایی به شورای روستا اقدام نماید.

ماده ۳۲ – دهیار مکلف است حداکثر تا نیمه خرداد ماه سال بعد تفریغ بودجه و صورتهای مالی دهیاری را به شورا ارایه نماید و شورا موظف است حداکثر تا پایان تیرماه نسبت به صورتهای مالی و تفریغ بودجه شورا اعلام نظر و تصمیم مقتضی اتخاذ ومراتب را جهت اقدام لازم قانونی به دهیاری ابلاغ نماید.
تبصره ۱ – مسئولیت تنظیم بودجه دهیاری و مراقبت در حسن اجرای آن و همچنین تنظیم تفریغ بودجه به عهده دهیار و مسیول مالی است . دهیار موظف است به محض پیشنهاد بودجه یا تفریغ بودجه به شورای اسلامی روستا در جلسات شورا به منظور ادای توضیحات لازم درباره اقلام مندرج در بودجه و با تفریغ بودجه حضور یابد.
تبصره ۲ – میزان اعتبارات عمرانی نباید از شصت درصد بودجه سالانه کمتر باشد.
تبصره ۳ – اعتباراتی که در بودجه به تصویب می رسد ، باید با نظارت شورای روستا منحصرا” در محدوده همان روستا به مصرف برسد
تبصره ۴ – دهیاری مکلف است نسخه ای از بودجه و تفریغ بودجه را حداکثر تا ده روز بعد از تصویب به استانداری و وزارت کشور ارسال نماید.

ماده ۳۳ – در صورتی که شورای روستا در راس موعد مقرر به وظیفه قانونی خود در مورد بودجه و تریغ بودجه عمل نکند ، دهیار موظف است مراتب را با توجه به قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور وانتخاب شهرداران بر حسب مورد به بخشداری یا فرمانداری با استانداری و وزارت کشور اعلام نماید.

ماده ۳۴ – دهیار می تواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از مواد هزینه و بهافعالیتهای داخل در یک وظیفه تا ده درصد کاهش یا افزایش دهد ، به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود.

ماده ۳۵ – طرز تنظیم بنرامه و بودجه و تفریغ بودجه و نحوه تفکیک وظایف و فعالیتها وانطباق بودجه با برنامه وهمچنین برآورد درآمد وهزینه به موجب دستورالعملی خواهد بود که از حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این آئین نامه به وسیله وزارت کشور تصویب و ابلاغ خواهد شد.

 

بخشنامه بودجه دهیاریها در سال 1397


🔴 برای سفارش محصولات مدیریت روستا لطفا بر روی لینک زیر کلیک بفرمایید

تماس: ۰۱۱۳۲۲۹۰۱۳۴ در ساعات کاری(۸:۳۰ الی ۱۶) و در ساعات غیراداری با شماره ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸ آقای مهدی زاده تماس حاصل نمایید.

  • 13 خرداد 1397
  • |
  • دیدگاه
  • |
  1. قربانعلی فیروزی گفت:

    از اینکه فایل حسابداری به نرم افزار اضافه شده ممنونیم امید است باز برنامه حسابدداری نرم افزار ارتقا بشه
    ممنون سپاسگزار هستیم

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011