معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

انواع معاملات دهیاری و نصاب آنها

17 خرداد 1397
انواع معاملات دهیاری و نصاب آنها

آیین نامه مالی دهیاری ها – بخش اول – انواع معاملات ونصاب آنها

ماده ۱ – معاملات دهیاری ها اعم از خرید ، فروش ، اجاره ، پیمانکاری ، اجرت کار و غیره ( به استثنای مواردی که مشمول مقررات استخدامی می شود ) در قالب مفاد این آئین نامه ، انجام می گردد. کلیه معاملات به استثنای موارد یاد شده در ماده ( ۲۲ ) این آئین نامه ، باید حسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود.
ماده ۲ – معاملات دهیاری ها از نظر ارزش به سه دسته تقسیم می شود:
الف – معاملات جزئی .
ب – معاملات متوسط.
پ – معاملات عمده .
تبصره – کلیه سقفهای معاملات دهیاری موضوع این ماده براساس قانون تطبیق سقف معاملات شهرداریهای کشور و شهرداری تهران با نصابهای مذکور در قانون اصلاح بندهای ( الف ) ، ( ب ) و ( ج ) ماده ( ۸۰ ) و ماده ( ۸۶ ) قانون محاسبات عمومی کشور – مصوب ۱۳۷۳ – وتغییرات بعدی آن خواهد بود.
تبصره ۲ – مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط ، مبلغ معامله و برای معاملات عمده مبلغ برآورد می باشد.
تبصره ۳ – مبنای نصاب در فروش ، مبلغ تعیین شده ازطرف کارشناس منتخب دهیاری ترجیحا” کارشناس دادگستری می باشد.
تبصره ۴ – معاملات مشمول هر یک از طبقات فوق نبایستی با تفکیک به اقلام کوچکتر به طبقه پآئین تر انتقال یابد.

 

 

مصوبه نصاب معاملات سال ۹۷

  • 17 خرداد 1397
  • |
  • دیدگاه
  • |
  1. ستارکیانی گفت:

    روستاها راابادکنیم

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011