معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

ترتیب کالا یا خدمات دهیاری ها

17 خرداد 1397
ترتیب کالا یا خدمات دهیاری ها

آیین نامه مالی دهیاری ها – بخش چهارم – ترتیب تحویل کالا یا خدمت

ماده ۲۳ – کالا یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات جزیی باشد ، تحویل آن به وسیله انباردار یا واحد درخواست کننده انجام خواهد شد ودر مورد معاملات متوسط ، تحویل آن بایدبا نظارت کمیسیونی مرکب از سه نفر با انتخاب دهیار انجام پذیرد وکالا یا کار انجام شده هرگاه مربوط به معاملات عمده باشد ، تحویل آن با نظارت کمیسیونی مرکب از دو نفر با انتخاب دهیار و یک نفر نماینده ذیصلاح به انتخاب شورای اسلامی روستا خواهد بود.

ماده ۲۴ – در معاملات متوسط وعمده برای تحویل هر فقره کالا یا کار باید کمیسیون تحویل صورتمجلس مربوط را تنظیمنماید و در آن بطور صریح قید گردد که کالای خریداری شده یا کار انجام شده با نمونه ومشخصات مندرج در پیمان یااستعلام بها مطابقت دارد وذیل آن را تمام اعضای کمیسیون تحویل و فروشنده یا پیمانکار امضاء نمایند و در مورد اجناسی که تحویل انبار می شود ، انباردار نیز صورتمجلس را امضا و قبض انبار صادر نماید.
تبصره ۱ – هرگاه بین اعضای کمیسیون تحویل در نوع ومشخصات کالا یا کار مورد تحویل اتفاق آراء نباشد ، پیشنهاد کارشناس مربوط و نظر دهیار قاطع خواهد بود.
تبصره ۲ – برای کالاهای تحویل شده در تمام موارد باید قبض انبار که دارای شماره مسلسل باشد ، صادر گردد و به امضای انبار دار رسیده شود و در دفتر انبار ثبت و شماره ثبت دفتر انبار روی قبض انبار قید گردد.

تبصره ۳ – در مواردی که کالا به انبار تحویل نمی گردد ، حسب مورد باید به وسیله تحویل گیرنده تکالیف مربوط به انباردار انجام و رسید با صورتمجلس مربوط مبنای صدور قبض و حواله انبار خواهدشد
تبصره ۴ – کالاهای غیر مصرفی علاوه بر ثبت در دفتر انبار باید پس از پلاک کوبی در دفتر اموال دهیاری نیر ثبت شود.
تبصره ۵ – در مورد مواد خریداری شده فاسد شدنی که در پذیرایی استفاده می شود ، صدور قبض انبار ضروری نمی باشد.

  • 17 خرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011