معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

عملیات حسابداری در دهیاری ها چگونه صورت میگیرد ؟

17 خرداد 1397
عملیات حسابداری در دهیاری ها چگونه صورت میگیرد ؟

آیین نامه مالی دهیاری ها – بخش دهم – حسابداری

ماده ۵۰ – کلیه دهیاری های کشور مکلفند دفاتر واوراق وفرمهای حسابهای خود را به طریق دو طرفه تنظیم و از لحاظ نقدی و تعهدی بودن روش حسابداری که برابر دستورالعمل صادر شده از سوی وزارت کشور مقرر خواهد گردید ، عمل نمایند.

ماده ۵۱ – وزارت کشور مکلف است به منظور ایجاد روش مناسب و متحدالشکل حسابداری در کلیه دهیاری های کشور نسبت به ایجاد دوره های آموزشی امور مالی و حسابداری جهت کارکنان شاغل دهیاری ها و یا افراد جدید اقدام و دستورالعمل جامعی در مورد روش متحدالشکل حسابدرای و طبقه بندی حسابها و نمونه اوارق و فاتر حساب و گزراشهای مالی وممیزی قبل از پرداخت هزینه ها در دهیاری های کشور تنیم و برای اجرا ابلاغ نماید.

  • 17 خرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011