معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

ممیزی و حسابرسی در دهیاری

17 خرداد 1397
ممیزی و حسابرسی در دهیاری

آیین نامه مالی دهیاری ها – بخش یازدهم – ممیزی و حسابرسی

ماده ۵۲ – رسیدگی و مممیزی حساب دهیاری ها در سه مرحله بشرح زیر انجام خواهد شد:
الف – حسابرسی به وسیله دهیاری قبل و بعد از خرج به وسیله کارکنان ثابت دهیاری که اطلاعات کافی در امور مالی و حسابداری داشته باشند.
ب – حسابرسی به وسیله منتخب وزارت کشور انجام می شود.
پ – رسیدگی نهایی به وسیله شورای اسلامی روستا از طریق بررسی گزارشهای مالی و گزارش حسابرسان مذکور در بند ( ب ) ماده فوق انجام خواهد گرفت .
تبصره ۱ – در مواردی که در گزارش حسابرسان احتمال سوءاستفاده و حیف ومیل بیت المال مشاهده شود ، وزارت کشور وشورای اسلامی روستا یا قائم مقام قانونی آن مکلف است مراتب را با مدارک مستدل به مراجع صالح قانونی اعلام نماید.
تبصره ۲ – طرز انجام حسابرسی دهیاری طبق دستورالعملی است که وزارت کشور تنظیم و به دهیاری ها ابلاغ خواهد کرد.
تبصره ۳ – هزینه حسابرسی از محل اعتبارات دهیاری تامین می شودو برابر قوانین مقررات مربوط قابل پرداخت می باشد.

 

  • 17 خرداد 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011