معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

11 تیر 1397
اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

اهداف
مدیریت اطلاعات ممیزی زمین، وضعیت و وضعیت زمین و لیست زمین های هر فرد با سایر مشخصات آن مانند چاهها و وضعیت سند زمین جهت داشتن آمار درست و مدیریت منابع روستا

امکانات

 • ثبت اطلاعات زمین
 • ثبت نوع کاربری زمین ها
 • ثیت مساحت و حدود اربعه
 • ثبت اطلاعات چاه و قنوات موجود در زمین
 • ثبت موقعیت مکانی چاه (GPS)
 • ثبت اطلاعات سند زمین
 • ثبت اطلاعات شش دانگ و مشاعی بودن زمین
 • ارائه لیست زمین بصورت یکجا
 • جستجو بر اساس نوع ملک
 • جستجو بر اساس زمین های یک مالک

اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

 

کاربردها

 • نوع کاربری زمینها مشخص خواهد بود
 • نوع زمین نیز مشخص خواهد بود
 • اینکه زمین سند دارد یا نه قابل دسترس می باشد
 • و اینکه اگر زمین سند دارد مشخصات سند قابل ثبت می باشد
 • حدود اربعه زمینها قابل دسترس می باشد
 • ثبت و ساماندهی کلیه زمینهای سطح روستا
 • ثبت و مدیریت کلیه سند های زمین
 • مدیریت انواع کاربری زمینها و مدیریت
 • مدیریت و چاپ حدود اربعه زمینها و …
 • مدیریت کلیه زمینهای یک شخص
 • مشاهده زمین ها بر اساس نوع کاربری و …
 • اطلاعات اسناد رسمی زمین
 • اطلاعات اسناد مشاعی زمین و …
 • اطاعات شرکای ملک و …

 • 11 تیر 1397
 • |
 • دیدگاه
 • |
 1. عبدالرحمن گفت:

  سلام چرابنیاد استان هرمزگان روستاییان قشم گرفتار کرده تا مجوز یک قطع زمین به روستاییان وگزارمی کند ده سال طول می کشد چراچراچرا مردم گرفتار می کنید

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011