معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

طرح هادی روستاهای هدف گردشگری

13 تیر 1397
طرح هادی روستاهای هدف گردشگری

طرح هادی روستاهای هدف گردشگری، طرحی است که از طریق مداخله در نظام طبیعی- اکولوژیک، نظام اجتماعی- اقتصادی، نظام کالبدی و نظام گردشگری مراکز روستایی، به دنبال ساماندهی نظام فعالیت و اسکان برای تحقق توسعه گردشگری است.

اهداف اصلی مورد نظر از تهیه طرحهای مذکور عبارتند از: ‌

۱. ایجاد زمینه‌ توسعه ‌و عمران ‌روستاها با توجه ‌به‌ شرایط ‌فرهنگی‌، محیطی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌.

۲. تامین‌ عادلانه ‌امکانات ‌از طریق‌ ایجاد تسهیلات ‌اجتماعی‌، تولیدی‌ و رفاهی‌.

۳. هدایت‌ وضعیت ‌فیزیکی‌ و توسعه کالبدی روستا مبتنی بر گسترش فعالیتهای گردشگری.

۴. ایجاد زمینه های لازم جهت توسعه و ارتقاء گردشگری روستایی و تبدیل گردشگری به موتور محرک اقتصادی روستا، برای بهبود کیفیت زندگی روستائیان.

۵. ایجاد زمینه‌ توسعه ‌و عمران ‌روستاها با توجه ‌به‌ شرایط ‌فرهنگی‌، محیطی، اقتصادی‌ و اجتماعی‌.

۶. تامین‌ عادلانه ‌امکانات ‌از طریق‌ ایجاد تسهیلات ‌اجتماعی‌، تولیدی‌ و رفاهی‌.

۷. هدایت‌ وضعیت ‌فیزیکی‌ و توسعه کالبدی روستا مبتنی بر گسترش فعالیتهای گردشگری.

۸. ایجاد زمینه های لازم جهت توسعه و ارتقاء گردشگری روستایی و تبدیل گردشگری به موتور محرک اقتصادی روستا، برای بهبود کیفیت زندگی روستائیان.

 

اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

اطلاعات زمین های روستا در نرم افزار دهیاری ترز

 

 

منبع: بنیاد مسکن

  • 13 تیر 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011