معرفی رایگان روستا راهکار مدیریت روستا

اگر نرم افزار دهیاری نداشته باشم

30 تیر 1397
اگر نرم افزار دهیاری نداشته باشم

اگر نرم افزار دهیاری نداشته باشم مشکلات زیر را خواهم داشت

۱. بسیاری از گزارشات دهیاری با زمان بیشتری نیاز به آماده سازی می باشد
۲. تعدادی از گزارشات امکان پذیر نخواهد بود
۳. زمان را از دست خواهیم داد
۴. هزینه های اضافی برای مدیریت کارها تحمیل خواهد شد
۵. دهیار از کار اصلی خود باز مانده و باید درگیر کارهای متفرقه شود
۶. بدلیل نداشتن آمار توصیفی و اطلاعات ممیزی تصمیمات دقیق به سختی گرفته می شود
۷. زحمات دهیار بدرستی مشخص نمی شود
۸. عملکردهای دهیار در طی زمان گم خواهد شد.
۹. نامه های دهیار بایگانی نخواهد شد
۱۰. عوارض گیری یا امکانپذیر نیست یا به سختی و با تحمیل فشار و هزینه امکان پذیر می شود
۱۱. سوابق و خدماتیکه به هر فرد داده می شود گم خواهد شد
۱۲. اموال ،ماشین آلات و … به سختی مدیریت خواهد شد

 

 

 

مشاره رایگان : ۰۹۱۱۶۶۶۲۲۰۸

  • 30 تیر 1397
  • |
  • بدون دیدگاه
  • |

پشتیبانی و فروش

تلفن واحد پشتیبانی و فروش: 7000 15 35 011  داخلی 3 
همراه (مدیر فروش) : 2208 666 0911   

آدرس

مازندران بابل چهار راه نواب صفوی روبروی اشرفی 16 جنب گل و بلبل
تلفن و فکس: 7000 15 35 011